Msign studio
Gezondheid

Burnout preventie en loopbaancoaching

Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht een vreemde combinatie maar in veel gevallen is een burnout werkgerelateerd. Het gaat steeds vaker om mensen die weinig motivatie meer hebben in hun werkomgeving en te weinig uitdagingen om daadwerkelijk nog plezier te hebben in het werk. Voor veel HRM afdelingen is het door de jaren heen een lastige materie geweest en stress bij het personeel is zeker in tijden met economische terugval veel hoger dan wanneer alles goed loopt. De werkdruk is vaak in die situaties veel hoger en door bezuinigingen moeten werknemers meer doen dan voorheen. Ook het soort werk is vaak minder afwisselend omdat het bedrijf simpelweg minder investeert in het welzijn van het personeel en vaak moet overleven. Op de langere duur is dit voor personeel het afbranden op het werk en komen vele uiteindelijk in de ziektewet terecht.

Loopbaanbegeleiding belangrijker dan ooit

Loopbaanbegeleiding is voor veel bedrijven na de crisis een belangrijk onderdeel van de organisatie geworden. Waar medewerkers vroeger alleen werden beloond voor hun geleverde werk en of certificeringen en jaren in dienst gaat het nu veel meer om het plezier in het werk. Onderzoek laat zien dan werknemers die plezier in het werk hebben veel beter presteren en uiteindelijk ook de beloning krijgen die bij hen past. Geld is daar vaak niet de enige motivator in maar juist het werk zelf moet uitdagend blijven. Ook eindverantwoordelijkheid kan het werk een stuk aantrekkelijker maken voor bedrijven.

Lerende organisatie

Bedrijven die als lerende organisatie werken blijken in de praktijk veel minder last te hebben van ziekteverzuim en ook burn-outs. Omdat een ieder continue bezig is om meer kennis binnen de gestelde verantwoordelijkheden eigen te maken en te delen is er voldoende uitdaging in het werk. Wel moet worden gezegd dat het hier vooral ook om medewerkers gaat met een HBO of WO achtergrond die in staat zijn zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen.

https://www.tailorit.nl