Msign studio
Image default
Bedrijven

Datagedreven werken: efficiënt voor de overheid

Door goed datagedreven te werken voor de overheid kunnen ze efficiënter haar doelen bereiken. We kunnen hierbij denken aan onderhoud, parkeren of het ophalen van afval. Wij helpen de overheid met datagedreven werken. Door middel van datagedreven werken, kan de overheid meer inzicht en kennis werven en meer onderbouwde beslissingen nemen, op basis van de data die wij hun aanleveren. Worden beslissingen zoveel mogelijk op basis van de feiten en cijfers genomen die wij aanleveren, kan op een juiste manier een brug geslagen worden tussen de overheid en de behoeften van de burgers. Dit kan bovendien ook leiden tot een betere dienstverlening richting de burgers. 

Datagedreven werken: nieuwe trend voor de overheid

Wij zijn een ervaren bureau met professionals op het gebied van datagedreven werken voor de overheid. Wij verzamelen, registreren en analyseren op gerichte wijze data. De informatie die hieruit komt, kan goed gebruikt worden bij het nemen van besluiten. Wij verzamelen en valideren data uit verschillende bronnen om tot zinvolle inzichten te komen. Denk aan buurtgegevens van de gemeente en politie meldingen, die gezamenlijk een beeld geven van waar problemen ontstaan. Datagedreven werken is niet alleen voor bedrijven een trend, maar ook voor de overheid. De verwachtingen van de burger zijn steeds hoger. Om precies in te kunnen spelen op die verwachtingen, is datagedreven werken belangrijk.

Datagedreven werken voor betere besluitvorming door de overheid

Heeft u data nodig om inzicht te krijgen in een vraagstuk en om tot actie te komen? Dan bent u bij ons terecht. Hoe gaan wij te werk? Wij beginnen vanuit een maatschappelijke opgave. Daarmee werken we direct aan actuele vragen; wat wilt de overheid met datagedreven werken echt weten. Wij verzamelen, verwerken en analyseren de data. De feiten en cijfers, die wij volgens datagestuurd werken hebben ingewonnen, wordt voor de overheid klaargezet voor verdere analyse. Onze diensten zorgen ervoor dat problemen met de juiste aanpak opgelost worden. Heeft u informatie nodig over onze diensten? Neem vrijblijvend contact op.